Вкрай незадовільний енергетичний і експлуатаційний стан більшості багатоквартирних будинків в Україні, а також постійне зростання тарифів на енергоносії є основними передумовами для обґрунтування необхідності енергозбереження в багатоповерховому житловому будівництві. На фонд будівель в Україні припадає 35-40 відсотків енергоспоживання, він має найбільший потенціал економії. Першим етапом прийняття заходів, спрямованих на економію енергетичних ресурсів та раціоналізацію їх використання в секторі будівель є здійснення енергетичного аудиту.

Енергоаудит дозволяє визначити, наскільки ефективно використовуються енергетичні ресурси в будівлі, виявити основні причини виникнення втрат, оцінити потенціал енергозбереження, а також розробити відповідний комплекс заходів для реалізації виявленого потенціалу енергозбереження з попереднім розрахунком їх вартості. За результатами енергоаудиту складається деталізований звіт про проведені обстеження з описом і оцінкою поточного стану будівлі (огороджувальні конструкції і інженерні системи), розрахунком енергетичного балансу будівлі та побудовою базової і фактичної моделі енергоспоживання, а також рекомендаціями щодо технічно і економічно обґрунтованих енергоефективних заходів, що дозволяють досягти максимального ефекту економії з урахуванням місцевих кліматичних умов.

На підставі енергоаудиту кожному конкретному будинку видається енергетичний сертифікат з визначенням класу енергоефективності. Сертифікація енергоефективності будівель здійснюється тільки атестованими енергоаудиторами, перелік яких міститься на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження: http://saee.gov.ua/uk/content/energy-auditors-attestation.

Енергетичний сертифікат модельного об'єкта № 0509 в м. Львів. ©dena

Відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» № 2118-VIII від 22.06.2017 сертифікація енергоефективності в обов'язковому порядку передбачена для наступних категорій будівель:

 • об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
 • будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 • будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Таким чином, проведення енергоаудиту є обов'язковим першим кроком до участі в програмах підтримки реалізації енергоефективних заходів та в майбутньому стане одним з основних інструментів Фонду енергоефективності України при запуску широкомасштабної програми термомодернізації. За даними прес-служби Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, з вересня 2018 року в Україні сертифіковано 61 будівлю, в тому числі 23 житлових будинки, 18 громадських будівель, 12 закладів охорони здоров'я, 8 навчальних закладів(http://saee.gov.ua/uk/news/2878).

Оскільки ринок енергоаудиту знаходиться в Україні ще на стадії формування, процес відпрацювання механізмів в рамках програми «Перші ластівки» був непростий як для атестованих за новою процедурою енергоаудиторів, так і для задіяних ОСББ. Перевагою модельних проектів dena стала наявність складених німецькими експертами за підсумками збору вихідних даних концепцій санації із запропонованими пакетами заходів відповідно до українських та німецьких стандартів, що дозволило експортувати більшість даних і технічних рішень в звіт за результатами енергоаудиту, а також залучення до роботи на місцях енергоаудитора, яка пройшла інструктаж dena в рамках збору вихідних даних. Крім того, експерти dena особисто супроводжували обстеження кожної з трьох будівель, а також вносили свої пропозиції за результатами обстеження.

Експерти dena і енергоаудитор Юлія Смагіна з колегами під час проведення енергоаудитів в Одесі, Києві та Львові. ©dena

 

В рамках енергоаудиту було встановлено, що існує ряд системних проблем, характерних для більшості багатоквартирних будинків в Україні. До них відносяться в першу чергу такі:

 • застаріла система опалення і відсутність можливості регулювання температури теплоносія в залежності від погодних умов;

 

Елеваторний вузол, модельний об'єкт №0443, м. Одеса. ©dena

 

 • відсутня/недостатня та/або пошкоджена теплоізоляція трубопроводів опалення та гарячого водопостачання;

Трубопроводи в підвалі, модельний об'єкт №0968, м. Київ. ©Ю. Смагіна

 • низький рівень теплоізоляції утеплених конструкцій і велика кількість теплових містків;

Огороджувальні конструкції, модельний об'єкт №1038, м. Львів. ©Ю. Смагіна

 • латкові утеплення;

Латкові утеплення, модельний об'єкт №0968, м. Київ. ©Ю. Смагіна

 

 • відсутність гідроізоляції, замокання стін підвалу і цоколю.

Замокання стін підвалу і цоколю, модельний об'єкт №0443, м. Одеса. ©dena

 

До цих проблем додається ще незадовільний стан окремих конструктивних елементів будівлі, які потребують попереднього ремонту. Як наслідок, всім будівлям присвоєно найнижчий клас енергоефективності «G» відповідно до ДБН В.2.6-31: 2006.

Серед першочергових енергоефективних заходів, рекомендованих за результатами енергоаудиту, слід особливо відзначити установку індивідуального теплового пункту (ІТП), який є обов'язковим заходом як в пакеті заходів «А» (легкий), так і в пакеті заходів «Б» (комплексний) Фонду енергоефективності України. Старі теплові пункти в будинках не мають достатньо можливостей для регулювання, погано ізольовані і часто не оснащені теплолічильниками. Тому установка сучасних ІТП є гарною можливістю поряд з підвищенням енергоефективності опалювальних систем забезпечити більш комфортні умови проживання в будівлях. Сучасні ІТП оснащені технікою автоматичного регулювання, теплообмінниками і теплолічильниками, а також ефективними циркуляційними насосами з регулюванням швидкості обертання і теплоізоляцією. Завдяки цьому вони забезпечують ефективну адаптацію потоку або температури теплоносія до зовнішньої температури і фактичних потреб в теплі. Поряд з установкою ІТП обов'язковим є проведення гідравлічного балансування системи опалення, яке дозволить правильно розподілити енергію теплоносія по будівлі.

Завдання ІТП і балансування:

 • контроль і регулювання параметрів теплоносія в залежності від зовнішньої температури повітря (в будинок поставляється тільки стільки тепла, скільки потрібно);
 • перетворення теплової енергії;
 • рівномірний розподіл тепла між споживачами;
 • облік споживаної теплоенергії

Схема теплопостачання об'єкта, що включає в себе автоматизований ІТП, гідравлічно збалансовану систему опалення та ізоляцію трубопроводів має ряд переваг:

 • за умови правильного налаштування системи скорочує витрати теплоносія до 30%;
 • дозволяє вести облік і оплачувати тільки реально споживані енергоресурси;
 • забезпечує постійне підтримання оптимальних параметрів системи ГВП і опалення;
 • ізоляція знижує теплові втрати, пов'язані з транспортуванням теплоносія.

Установка лічильника, заміна/утеплення трубопроводів теплопостачання та балансування системи опалення також є обов'язковими заходами пакету «А» Фонду енергоефективності України. Пакет заходів «Б» передбачає на додаток до заходів легкого пакету також такі обов'язкові заходи: заміна/ремонт вікон в місцях загального користування, а також утеплення огороджувальних конструкцій. Крім того, обидва пакети передбачають ряд опціональних енергоефективних заходів, реалізація яких можлива за бажанням ОСББ.

Надалі результати енергоаудиту та рекомендовані енергоефективні заходи підлягають презентації на загальних зборах власників житлових і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, що є основою для прийняття рішення про участь конкретного ОСББ в програмі Фонду енергоефективності України.