16 серпня 2019 р Наглядова рада Фонду енергоефективності (надалі – Фонд) остаточно затвердила програму часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках «Енергодім» . Програма визначає умови і порядок надання грантів для часткового відшкодування прийнятних витрат, пов'язаних з реалізацією заходів з енергоефективності, і діє до 31 грудня 2023 р.

Виходячи з досвіду учасників програми «Перші ластівки», спрямованої на тестування і відпрацювання механізмів Фонду, при підготовці пакету документів для участі в програмі Фонду слід звернути увагу на ряд формальних моментів, здатних спричинити за собою відмову в допуску об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) до отримання грантових коштів.

В першу чергу слід наголосити на необхідності підтримки в актуальному стані переліку співвласників житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку і належної їм загальної площі приміщень або їх кількості. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю всіх співвласників, відповідно всі питання, що стосуються загального майна, вирішуються на загальних зборах власників. Кожен співвласник (його уповноважений представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну частці загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника в загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких складає більше 50 відсотків загальної площі всіх квартир і нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожен співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

© IWO e.V.

© IWO e.V.


Таким чином, саме співвласники (або їх уповноважені представники), а не просто жителі (орендарі) квартир і нежитлових приміщень мають право приймати рішення про реалізацію тих чи інших ремонтних/енергоефективних заходів в багатоквартирному будинку, які стосуються майна, що обслуговує більше ніж одну квартиру. Отримати актуальну інформацію про співвласників можна з декількох джерел:

 • Державного реєстру прав на нерухоме майно (далі - Реєстр)
  Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV Державний реєстр прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, зберігання і надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, а також про об'єкти та суб'єкти цих прав. З порядком надання інформації з Реєстру можна більш детально ознайомитися тут: https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-5/2023/details
  Однак, особливість Реєстру полягає в тому, що в ньому містяться відомості, внесені після 1 січня 2013 року, тобто якщо житлове/нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку було придбано/отримано у спадок/приватизовано до цього строку, дані про співвласника/співвласників в реєстрі відсутні.
 • Бюро технічної інвентаризації (БТІ)
  До 2013 року інформація про співвласників приміщень у багатоквартирному будинку зберігалася в БТІ, в зв'язку з чим саме БТІ має в своєму розпорядженні дані про власників об'єктів нерухомого майна, які не занесені до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Порядок надання інформації БТІ, на жаль, законодавчо не врегульований. Таким чином, часто виникали ситуації, коли співробітники БТІ відмовлялися надавати запитувану інформацію, спираючись на положення законодавства про захист персональних даних.
  Однак, відповідно до роз'яснень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (лист від 24.12.2015 р №8 / 9 -3770-15) БТІ має всі правові підстави для надання співвласникам багатоквартирних будинків інформації про суб'єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку і площу таких квартир і приміщень. При зверненні в БТІ необхідно підтвердити свій статус співвласника відповідного багатоквартирного будинку (пред'явити відповідний документ - свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо).
 • Самі співвласники
  Це, на перший погляд, найпростіший спосіб, але в той же час і найбільш ризикований. Ризики пов'язані в першу чергу з тим, що не всі мешканці є співвласниками відповідних приміщень. Дуже часто орендарі не володіють інформацією про місцезнаходження співвласників. Особливо проблематично отримати відомості в разі, якщо співвласники тимчасово або постійно проживають на території іноземної держави. Якщо житлове / нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку і зовсім не було приватизовано і належить державного житлового фонду, власником відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 р № 2482-XII є територіальна громада (в особі місцевих рад) або держава (в особі державних підприємств, організацій, установ). В такому випадку голові ОСББ рекомендується отримати від відповідних органів/підприємств/організацій/установ довіреність на представництва їх інтересів як власника на загальних зборах і голосування.
  Крім вищезазначеного, важливо також стежити, щоб установчі документи ОСББ були актуалізовані відповідно до останніх законодавчих нововведень, а також, щоб у відношенні ОСББ були відсутні поточні судові процеси.